เมนู 
   Main
   ComcenterService
   SubStock
   นักศึกษาฝึกงาน
   Tip  
   บทความคอมพิวเตอร์
   เกี่ยวกับระบบ Network
   ระบบปฏิบัติการ Windows
   ระบบปฏิบัติการ Linux
   ระบบปฏิบัติการ FreeBSD
   ระบบปฏิบัติการ Ubuntu
   ความรู้ที่น่าสนใจ
   ไวรัส สปายแวร์
   ระบบ Authentication
   ตัวอย่างเว็บไซต์
   Templates PowerPoint
   โปรแกรมที่น่าสนใจ
    Firefox 4.0
    CCleaner 3.04.1389
    Flash Player 10.3.180.42
    Adobe Reader 10.0.1
    Defraggler 2.03.282
    iTunes 10.2.1 (32-bit)
   taskmanager17
  สถิติการเข้าใช้งาน 
  - วันนี้           0   ครั้ง
  - ทั้งหมด       3399   ครั้ง
  เริ่มนับ 16/04/2554
   ระบบงานประกันสังคม โปรแกรม SSNData_Sub V1.4.2
     โปรแกรมSSDat_Sub
            SSNData_Sub V1.4.2 
            คู่มือการติดตั้งโปรแกรม SSNData_Sub V1_4 
     โรงพยาบาลสามารถ Download ข้อมูลสิทธิการรักษาของผู้ประกันตนในรอบวันที่
            hospdbon..zip  (1/1/2560)
          รหัสสถานให้บริการ 9 หลัก
 
000898800 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองแพรก
000898900 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตีน
000899000 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง
000899100 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในสระ
000899200 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองใหญ่
000899300 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับปริก
000899400 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย
000899500 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องพลี
000899600 ศูนย์สุขภาพชุมชนเกาะพีพี
000899700 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองม่วง
000899800 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบ้านในไร่
000899900 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะกลาง
000900000 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควน
000900100 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอตง
000900200 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยสาร
000900300 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะม่วงเอน
000900400 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหรียง
000900500 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าเขา
000900600 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน
000900700 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกหาร
000900800 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองโตบ
000900900 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองโตนด
000901000 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่าปู
000901100 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทุ่งกลาง
000901200 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองยาง
000901300 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาด่าน
000901400 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางคราม
000901500 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
000901600 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งครก
000901700 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายขาว
000901800 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งล้อ
000901900 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา
000902000 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุดินนา
000902100 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองชะมวง
000902200 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพหลา
000902300 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุเตย
000902400 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมสัก
000902500 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเหนือ
000902600 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเจริญ
 000902700 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลุมพอ
000902800 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่าวลึกน้อย
000902900 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำจาน
000903000 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาล่อม
000903100 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองยา
000903200 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาแก้ว
000903300 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง
000903400 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหียน
000903500 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทะเลหอย
000903600 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องแบก
000903700 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตัวอย่าง
000903800 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาต่อ
000903900 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา
000904000 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหลียว
000904100 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกแซะ
000904200 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสม็ดจวน
000904300 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะพานพน
000904400 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาไว้ข้าว
000904500 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะจำ
000904600 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะศรีบอยา
000904700 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองขนาน
000904800 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมกรวด
000904900 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวง
000905000 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกยาง
000905100 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางผึ้ง
000905200 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลิ่งชัน
000905300 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองยวน
000905400 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งประสาน
000905500 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเสียด
000905600 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยมัด
000905700 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยคราม
001134000 โรงพยาบาลเขาพนม
001134100 โรงพยาบาลเกาะลันตา
001134200 โรงพยาบาลคลองท่อม
001134300 โรงพยาบาลอ่าวลึก
001134400 โรงพยาบาลปลายพระยา
001134500 โรงพยาบาลลำทับ
001134600 โรงพยาบาลเหนือคลอง
001421800 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองปัญญา
001458200 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากคลอง
001488900 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนนกหว้า
   
   
 
 
 ลิงค์หน่วยงาน
 Internet รพ.กระบี่
 Intranet รพ.กระบี่
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 - บันทึกงานบริการ
 - ควบคุมวัสดุครุภัณฑ์
 - ระบบรายงาน
 เวชระเบียน 
 - ระบบเวชระเบียน
 พัสดุ 
 - ระบบงานพัสดุ
  กลุ่มการพยาบาล 
 - ข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพ
  ไตเทียม 
 - ระบบงานไตเทียม
  แล็บ 
 - ระบบรายงาน(LAB)
  งานประสุขภาพ 
 - SSNData
  คู่มือการใช้งานโปรแกรม
 
 
 
 
 
  Download
 - แบบฟอร์มขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต
 
  
 
    เตือนภัย
    เส้นทางเดินพายุ
    รายงานแผ่นดินไหว
 
 
ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์คอมพิวเตอร์